⚠️ Reklamy nezobrazujeme my, ale poskytovateľ video servera. Pre ich blokovanie zváž použiť uBlock Origin.

svg+xml;charset=utf
Play Video

Syn Boží

2014, 138 min

Réžia: Christopher Spencer
Hrajú: Diogo Morgado, Greg Hicks
Obsah: Ich ríša. Jeho kráľovstvo. Veľkolepé prerozprávanie Nového zákona sleduje putovanie Božieho syna Ježiša Krista a jeho učeníkov, od panenského počatia panny Márie, Ježišových prvých zázrakov a získavania tisícky nasledovníkov, až po Spasiteľovo ukrižovanie, zmŕtvychvstanie a založenie kresťanskej cirkvi Pavlom z Tarsu… Celovečerný film Son of God (2014) vznikol s použitím materiálu nakrúteného pre vysoko oceňovaný desaťdielny televízny seriál The Bible (2013), desaťhodinový hraný dokument o stvorení sveta podľa biblických príbehov zo Starého a Nového zákona, ktorý pre History Channel režírovali Christopher Spencer, Crispin Reece a Tony Mitchell. Biblické a historické postavy v oboch dielach stvárnili rovnakí herci, pričom v postave Krista vyniká sugestívny a charizmatický portugalský herec Diogo Morgado.
Zdroj: ČSFD