Z pokladu svedectiev I.

Veľký zápas vekov

Cesta ku zdraviu a životnej harmónii

Myšlienky z Vrchu blahoslavenstiev

Kristove podobenstvá

Cesta ku Kristovi

Patriarchovia a proroci – 1. diel

Proroci a králi – 2. diel