Túžba vekov – 3. diel

Skutky apoštolov – 4. diel

Veľký spor vekov – 5. diel

Pravda o anjeloch

Listy mladým zaľúbencom