Prejsť na hlavný obsah

“Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.”(Príslovia 3,6)

Ľudia na celom svete sú vystresovaní, prepracovaní, preťažení a snažia sa dosiahnuť viac, ako by naši predkovia vôbec mohli považovať za možné. Vyťaženosť a zaneprázdnenosť sa v skutočnosti rozrástla na úplne novú úroveň a mnohých necháva zmätených, nevediacich aké sú ich priority a čo treba urobiť skôr. Ak stratíte koncentráciu na to najdôležitejšie, máte tendenciu len prebiehať z jednej práce na druhú bez toho, aby ste niečo poriadne dokončili. Nielenže je nemožné odviesť čo najlepšiu prácu, ale čoskoro sa vyčerpáte fyzicky aj emocionálne. Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť tejto štvanici, je dovoliť Bohu, aby On ovládol váš kalendár. Dovoľte mu, aby prevzal kontrolu, stanovil vaše priority a potom s modlitbou nasledujte Boží plán pre váš život. Keď dostanete jasné príkazy od nášho Pána a Spasiteľa, budete kráčať po ceste, ktorú On vedie a budete sa riadiť jeho radami – už nebudete mať dni plné stresu či zhonu, nevediac čo skôr. Ak túžite po blízkom vzťahu s Bohom, modlite sa a požiadajte ho, aby vstúpil do vášho srdca a života. A nezabudnite sa modliť za múdrosť, silu a odvahu nasledovať Ho. Modlite sa Dávidovu modlitbu uvedenú v Žalme 25,4: „Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.”

Keď bol Ježiš tu na zemi, nikdy nestratil koncentráciu zo svojho cieľa. Poznal prácu, ku ktorej bol povolaný, a nerozptyľoval sa. Je čas skontrolovať svoje nasmerovanie a uistiť sa, že venujete svoj čas, talent a energiu tomu, čo Boh naplánoval pre váš život – a nie tomu, čo chcú iní. Váš nebeský cieľ je oveľa dôležitejší ako všetko, čo tento svet ponúka. 

“Takto hovorí Hospodin: Zastavte sa na cestách, pozerajte a skúmajte dávne chodníky. Kde je dobrá cesta, po nej choďte a nájdete odpočinok pre svoju dušu.”(Jeremiáš 6,16)